Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content
 

Suchergebnisse

Ihre Suche nach Autoren+Körperschaften=BETLEJ ANDRZEJ ergibt 54 Einträge

Suchergebnisseite: .   1 NNN 2 .   . Nach oben Nächste .   . Seite: 1 von 2
Die Titel, die in Fettdruck und mit Signatur angezeigt werden, haben verfügbare Medien; Titel ohne Fettdruck und ohne Signatur haben derzeit keine verfügbaren Medien.

Suchergebnisse einschränken

Suchergebnisse
Nr. Cover Titel Autor Jahr Beschreibung Signatur
1 Polish art collections in Brühl’s time: the case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski [eBook] Betlej, Andrzej 3120 eBook URL Exists Catalogue Record
2 Osiemnastowieczne ornamentalne "Klebebandy" w zbiorach polskich [eBook] Betlej, Andrzej 2820 eBook URL Exists Catalogue Record
3 Nieznane listy Henryka i Karola Marconich ze zbiorów the Getty Research Institute: Unpublished letters of Henryk and Karol Marconi at the Getty Research Institute [eBook] Betlej, Andrzej 2820 eBook URL Exists Catalogue Record
4 Capponi, Francesco [eBook] Betlej, Andrzej 2720 eBook URL Exists Catalogue Record
5 Pusz, Jan [eBook] Betlej, Andrzej 2720 eBook URL Exists Catalogue Record
6 Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie [eBook] Betlej, Andrzej 2320 eBook URL Exists Catalogue Record
7 Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu ´zródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego [eBook] Betlej, Andrzej 2320 eBook URL Exists Catalogue Record
8 Lubelskie dzieła Bartłomieja Bernatowicza [eBook] Sito, Jakub 2320 eBook URL Exists Catalogue Record
9 Kilka uwag na temat budowy kościoła Kapucynów w Lublinie na podstawie źródeł archiwalnych: komunikat [eBook] Betlej, Andrzej 2320 eBook URL Exists Catalogue Record
10 Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej [eBook] Betlej, Andrzej 2220 eBook URL Exists Catalogue Record
11 Abrys, delineatio, kopersztych ... czyli "przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki" projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich [eBook] Betlej, Andrzej 2020 eBook URL Exists Catalogue Record
12 Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych [eBook] Betlej, Andrzej 2020 Reihenverknüpfung anzeigen für Katalogsatz 33252793325279 eBook URL Exists Catalogue Record
13 Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego: Professor Jan K. Ostrowski's seventieth birthday celebration [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:Enthalten in: Modus
Betlej, Andrzej 2018 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
14 Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2015 [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:Enthalten in: Modus
Betlej, Andrzej 2016 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
15 Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2014 [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:Enthalten in: Modus
Betlej, Andrzej 2015 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
16 Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2013 [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:In: Modus
Betlej, Andrzej 2014 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
17 Badania sztuki ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po 1989 roku [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2012 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
18 Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie [eBook] Betlej, Andrzej 2011 eBook URL Exists Catalogue Record
19 Sibi, Deo, posteritati: Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku [eBook] Betlej, Andrzej 2010 eBook URL Exists Catalogue Record
20 Fides ars scientia: studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa [eBook] Betlej, Andrzej 2008 eBook URL Exists Catalogue Record
21 Nagrobek Jabłonowskich w kościele Jezuitów we Lwowie [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2008 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
22 "Z chłopa pan..." architekt: Wiadomości źródłowe na temat działalności Walentego Haltmana, architekta biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2006 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
23 Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi [eBook] Ostrowski, Jan K. 2006 eBook URL Exists Catalogue Record
24 Kilka uwag na temat projektów rozbudowy kościoła Św. Jana w Jarosławiu autorstwa Giacomo Briana [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:In: Modus
Betlej, Andrzej 2004 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
25 Uwagi na temat twórczości architektonicznej Marcina Urbanika [Kapitel / Aufsatz online]
Reihe / Serie:In: Modus
Betlej, Andrzej 2003 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
26 ¬Eine¬ Initiative zur Inventarisierung der römisch-katholischen Sakralbauten in der Westukraine [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
27 ¬Die¬ Bernhardinerkirche St. Andreas in Lemberg / L'viv: kunsthistorische Stichworte [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
28 Appunti sui disegni del gesuita Giacomo Briano [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
29 Polejowski, Jan [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
30 Polejowski, Maciej [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
31 Polejowski, Piotr [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
32 Słowo wstępne [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2003 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
33 Kościoły o palladianizujących fasadach w dawnym województwie podolskim i kijowskim [Kapitel / Aufsatz online] Młodawska, Magdalena 2003 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
34 Uwagi na temat niektórych zespołów lwowskiej rzeźby rokokowej: Brzeżany [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2003 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
35 Paweł Giżycki SJ, architekt polski XVIII wieku [eBook] Betlej, Andrzej 2003 eBook URL Exists Catalogue Record
36 Kilka uwag na temat kościoła jezuitów w Przemyślu w XVII wieku [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 2002 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
37 "Abrysy budowli w różnych sposobach y kształtach" zbiór XVIII - wiecznych rysunków architektonicznych [eBook] Betlej, Andrzej 2000 eBook URL Exists Catalogue Record
38 Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego: zarys katalogu dzieł [eBook] Betlej, Andrzej 2000 eBook URL Exists Catalogue Record
39 Kościół jezuitów w Krzemieńcu: uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt-fundator Elektronische Ressource [eBook] Betlej, Andrzej 2000 eBook URL Exists Catalogue Record
40 Słowo wstępne [Kapitel / Aufsatz online] Betlej, Andrzej 1999 Kapitel / Aufsatz online URL Exists Catalogue Record
Suchergebnisseite: .   1 NNN 2 .   . Bottom Nächste .   . Seite: 1 von 2
Die Titel, die in Fettdruck und mit Signatur angezeigt werden, haben verfügbare Medien; Titel ohne Fettdruck und ohne Signatur haben derzeit keine verfügbaren Medien.