Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Regalbrowser

- Textadverbiale in den romanischen Sprachen: eine integrale Studie zu Konnektoren und Modalisatoren im Spanischen, Französischen und Italienischen Gil, Alberto Textadverbiale in den romanischen Sprachen: eine integrale Studie zu Konnektoren und Modalisatoren im Spanischen, Französischen und Italienischenrom 199.50/g45 1 -
Titel: Textadverbiale in den romanischen Sprachen: eine integrale Studie zu Konnektoren und Modalisatoren im Spanischen, Französischen und Italienischen
Autor: Gil, Alberto
Jahr: 1995
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 1 . Occident / Orient rom 2/a20-1 2 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 1 . Occident / Orient
Autor:
Jahr: 2003
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 2 . Identitatet s̨i alteritate rom 2/a20-2 3 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 2 . Identitatet s̨i alteritate
Autor:
Jahr: 2004
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 3 . Imagologia exodului rom 2/a20-3 4 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 3 . Imagologia exodului
Autor:
Jahr: 2005
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 4 . Puterea: Power rom 2/a20-4 5 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 4 . Puterea: Power
Autor:
Jahr: 2006
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 5 . Centru s̨i periferie: Centre and periphery rom 2/a20-5 6 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Acta iassyensia comparationis ; 5 . Centru s̨i periferie: Centre and periphery
Autor:
Jahr: 2007
- Aemilianense ; 1 rom 2/a23-1 7 -
Titel: Aemilianense ; 1
Autor:
Jahr: 2004
- Omul şi limbajul său: studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu Andriescu, Al. rom 2/a38-37/38 8 -
Titel: Omul şi limbajul său: studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu
Autor: Andriescu, Al.
Jahr: 1992
- Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. E, Lingvistică ; N.S., 40 . 1994 rom 2/a38-40 9 -
Titel: Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. E, Lingvistică ; N.S., 40 . 1994
Autor:
Jahr: 1994
- Relaţii româno-polone: studii şi articole; [volumul cuprinde textele comunicărilor suştinute la Colocviul Româno-Polon, organizat in Iaşi, în zilele de 13 şi 14 mai 1994, ...] Bălănescu, Sorina rom 2/a39-41 10 -
Titel: Relaţii româno-polone: studii şi articole; [volumul cuprinde textele comunicărilor suştinute la Colocviul Româno-Polon, organizat in Iaşi, în zilele de 13 şi 14 mai 1994, ...]
Autor: Bălănescu, Sorina
Jahr: 1995