Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Absender: Gottfried August Bürger: aus seinem Briefwechsel mit Elise Hahn
Kategorie Beschreibung
001 018491855
037bger
064a$aFilm$9208918531
064mFilm
100bLiesendahl, Heinz
104bKrausnick, Michail
108bSchell, Maria
112bBenrath, Martin
116bBürger, Gottfried August
331 Absender: Gottfried August Bürger
334 Bildtonträger
335 aus seinem Briefwechsel mit Elise Hahn
359 Buch: Michail Krausnick. Mit Maria Schell u. Martin Benrath ... Regie: Heinz Liesendahl
410 Stuttgart
412 SF
425 1982
425a1982
433 1 Videokassette [VHS] (43 Min.) : farb.
544 6 deu 919:b928:g/t82
700 deu 919:b928:g
001 134054210
081 Absender: Gottfried August Bürger