Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Rome's desert frontier: from the air
Kategorie Beschreibung
001 019707460
037beng
037zengl.
100 Kennedy, D. L.
104aRiley, Derrick N.
331 Rome's desert frontier
335 from the air
359 David Kennedy & Derrick Riley
403 1. publ.
410 London
412 Batsford
425 1990
425a1990
433 256 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.
501 Includes bibliography and index
540aISBN 0-7134-6262-0
544 arc 603/k26
700 arc 603
700b|939.4
700g201456893 NH 8600
700g201477068 LF 1350
700g201461005 NH 7982
700 arc 64:i65
700 arc 64:j82
700 arc 64:s98
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=1072936">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=1072936">KonDoc</a>
001 140869190
081 Kennedy, D. L.: Rome's desert frontier
100 arc 603/k26
100 arc 603/k26
220 $aarc 603/k26