Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Philosophical papers: 1896 - 99
Kategorie Beschreibung
001 021018758
037beng
037zengl.
100 Russell, Bertrand
104bGriffin, Nicholas ¬[Hrsg.]¬
331 Philosophical papers
335 1896 - 99
359 Bertrand Russell. Ed. by Nicholas Griffin ...
410 London [u.a.]
412 Unwin Hyman
425 1990
425a1990
433 XXXIX, 647 S. : Ill., graph. Darst.
451 The collected papers of Bertrand Russell ; 2
454 Russell, Bertrand: The collected papers of Bertrand Russell
455 2
540aISBN 0-04-920068-2
544 pht 31:b/t83a-2
700b|192
700g200649868 CI 6600
700b|s
700g201581272 CI 6602
700b|192
700b|192 s
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=1089755">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=1089755">KonDoc</a>
001 147698405
081 Russell, Bertrand: Philosophical papers
100 pht 31:b/t83a-2
100 pht 31:b/t83a-2
220 $apht 31:b/t83a-2