Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Salzburger Liederabend: Beethoven, Schumann, Schubert
Kategorie Beschreibung
001 378110098
037bger
100eWunderlich, Fritz
104eGiesen, Hubert
331 Salzburger Liederabend
334 Tonträger
335 Beethoven, Schumann, Schubert
359 Fritz Wunderlich ; Hubert Giesen
410 Hamburg
412 FonoTeam
425 1984
425a1984
433 1 CD
435 12 cm
437 1 Beil.
451bAcanta
501 Enth.: Adelaide, op. 46. Mailied, op. 52 Nr. 4. Wachtelschlag. Redignation. Der Kuß, op. 128 / Ludwig van Beethoven [EST: Lieder / Ausw.]. - Der Einsame, op. 41, D 800. Nachtstück, op. 36, Nr. 2, D 672. An die Laute, op. 81, Nr. 2, D 906. Lied eines Schiffers an die Dioskuren, op. 65 Nr. 1, D 360. An Sylvia, op. 106 Nr. 4, D 891. Der Musensohn, op. 92 Nr. 1, D 764. Im Abendrot, D 799. Ungeduld, op. 25 Nr. 7, D 795 / Franz Schubert [EST: Lieder / Ausw.]. - Dichterliebe, op. 48 / Robert Schumann. - Interpr.: Wunderlich, Fritz [Ten]. Giesen, Hubert [Kl]. - Aufn.: Liederabend vom 19. August 1965 im Mozarteum, Salzburg
544 6 mus 24:w96:c/t84
553a036244435292
700 mus 24:w96:c
997 Für Angehörige der Universität <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=2263466">Titel zur Abholung bestellen</a>
001 736541721
081 Salzburger Liederabend