Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Des Knaben Berglied - Mus. Hs. 1400,8: V, pf; C; RebF CF 96
Kategorie Beschreibung
001 339870273
037bger
064a$aMusikhandschrift$9209042451
064mMusikhandschrift
100 Faisst, Clara
104bUhland, Ludwig ¬[Text]¬
331 Des Knaben Berglied - Mus. Hs. 1400,8
334 Elektronische Ressource
335 V, pf; C; RebF CF 96
359 Clara Mathilde Faisst
410 [S.l.]
425 1944 (1944)
425a1944
433 1 part
435 32,5 x 24 cm
501 Text: Ludwig Uhland. - Quelle: autograph
503 V, pf
552burn:nbn:de:bsz:31-104427
610 Online-Ausg.
610aKarlsruhe : Badische Landesbibliothek, 2019. Online-Ressource. (Karlsruher Musikhandschriften)(Digitale Sammlungen der Badischen Landesbibliothek : Musikalien)Original: BLB Karlsruhe; Mus. Hs. 1400,8
619 2019
619a2019
621 Karlsruher Musikhandschriften
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/4823743$xDigitalisierung$zKostenfrei
655e$uhttp://opac.rism.info/search?documentid=453007499$3Nachweis im Internationalen Quellenlexikon der Musik (RISM)
001 105518001X
081 Faisst, Clara: Des Knaben Berglied - Mus. Hs. 1400,8
220 $dn
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/4823743