Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Gebet - Mus. Hs. 1411,12: V (4); G; RebF CF 74
Kategorie Beschreibung
001 339870281
037bger
064a$aMusikhandschrift$9209042451
064mMusikhandschrift
100 Faisst, Clara
104bMörike, Eduard ¬[Text]¬
331 Gebet - Mus. Hs. 1411,12
334 Elektronische Ressource
335 V (4); G; RebF CF 74
359 Clara Mathilde Faisst
410 [S.l.]
433 2 parts
435 32,5 x 25 cm
501 Quelle: print
503 S, A, T, B
552burn:nbn:de:bsz:31-104660
610 Online-Ausg.
610aKarlsruhe : Badische Landesbibliothek, 2019. Online-Ressource. (Karlsruher Musikhandschriften)(Digitale Sammlungen der Badischen Landesbibliothek : Musikalien)Original: BLB Karlsruhe; Mus. Hs. 1411,12
619 2019
619a2019
621 Karlsruher Musikhandschriften
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/4823767$xDigitalisierung$zKostenfrei
655e$uhttp://opac.rism.info/search?documentid=453007068$3Nachweis im Internationalen Quellenlexikon der Musik (RISM)
750 Maschinell verfielfältigtes Autograph. - other parts missing
001 1055180028
081 Faisst, Clara: Gebet - Mus. Hs. 1411,12
220 $dn
655e$uhttp://digital.blb-karlsruhe.de/id/4823767