Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

The Politics of Aristotle
Kategorie Beschreibung
001 007567073
100 Aristoteles
104bWelldon, James E. ¬[Hrsg.]¬
304 Politica <engl.>
310 Politics
331 The Politics of Aristotle
359 transl. with an analysis and critical notes by J. E. C. Welldon
410 London
412 Macmillan
425 1883
425a1883
433 XCVI, 407 S.
544 gri 900:a717:kp30c/s83
700 gri 900:a717:kp30c
700g200787306 FH 33147
700g202153258 NH 1642
700g20148627X CD 2054
700g201478315 CD 2065
700g201424401 MC 2560
700g200787217 FH 33129
700g201839148 CD 2052
700g201580160 MC 2561
700g200787268 FH 33136
700g201055678 CD 2067
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=608118">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=608118">KonDoc</a>
001 059371692
081 Politica<engl.>
100 gri 900:a717:kp30c/s83
100 gri 900:a717:kp30c/s83
220 $agri 900:a717:kp30c/s83