Shortcuts
. D .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MAB

Kierkegaard's Fear and trembling: critical appraisals
Kategorie Beschreibung
001 009743383
037beng
037zengl.
100bPerkins, Robert L. ¬[Hrsg.]¬
331 Kierkegaard's Fear and trembling
335 critical appraisals
359 ed. by Robert L. Perkins
410 Univ., Ala.
412 Univ. of Alabama Pr.
425 1981
425a1981
433 XII, 251 S.
501 Includes bibliographical references and index
540aISBN 0-8173-0146-1
540aISBN 0-8173-0028-7
544 phs 440:yf/t81
700 phs 440:yf
700b|198/.9
700 phs 440:tt
700b|230
997 <a class='DisplayBtns' href="/ub/Selbstabholung.cls?rsn=800267">Titel zur Abholung bestellen</a>
999 Aufsatzbestellung für Angehörige der Universität via <a class='DisplayBtns' href="/ub/KonDoc.cls?rsn=800267">KonDoc</a>
001 077329910
081 Kierkegaard's Fear and trembling
100 phs 440:yf/t81
100 phs 440:yf/t81
220 $aphs 440:yf/t81